Privacy Policy

Uw privacy is voor Valk Store van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ons aan de privacywet houden. Wij verwerken uitsluitend gegevens die nodig zullen zijn voor het verwerken en verzenden van uw bestelling. Voor het verkrijgen en/of gebruiken van overige gegevens zullen wij uw toestemming vragen. U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan dienstverleners die betrokken zijn bij de verwerking en verzending van uw bestelling.